Blisko 2 tysiące przeszkolonych Terytorialsów

Działania poszukiwawczo – ratownicze, szkolenie z Mobilnymi Zespołami Szkoleniowymi, „cold weather”, czyli ćwiczenia w niesprzyjających warunkach pogodowych – blisko 2 tysiące Terytorialsów północnego Mazowsza przeszkoliło się w pierwszym miesiącu szkoleniowym.

W pierwszym intensywnym miesiącu szkoleniowym w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej szkoliło się blisko 2 tysiące żołnierzy terytorialnej służby wojskowej. Szkolenia odbywały się nie tylko w oparciu o teren koszar batalionów, ale także w Stałych Rejonach Odpowiedzialności – czyli obszarach działań, za które odpowiedzialne są poszczególne bataliony w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Południowym.

Terytorialsi 52 batalionu lekkiej piechoty przy współpracy z nawigatorami grupy poszukiwawczo – ratowniczej, która tworzy się w 5 MBOT, doskonalili metody i techniki poszukiwań wraz z lokalnymi jednostkami ratowniczymi – Strażą Pożarną. Takie działania umacniają gotowość do efektywnego reagowania na sytuacje zagrożeń życia i zdrowia, zarówno w terenach zurbanizowanych, jak i leśnych.

Żołnierze 54 batalionu lekkiej piechoty w Zegrzu podczas zimowej aury sprawdzili się w nieco innych zadaniach. Elementy szkolenia rotacyjnego obejmowały manewry „cold weather”, realizowane z akcentem na hartowanie organizmu oraz techniki przetrwania w ekstremalnych warunkach zimowych. Współpraca z Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym zaowocowała profesjonalnym przekazem wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego oraz operacji na lodzie, kluczowych w aspekcie działań kryzysowych.

Współpraca żołnierzy Kompanii Dowodzenia 5 MBOT z Mobilnymi Zespołami Szkoleniowymi dostarczyła żołnierzom Mazowieckiej Piątki nie tylko zaawansowanej wiedzy teoretycznej, ale i praktycznych umiejętności operacyjnych, niezbędnych w działaniach taktycznych w różnorodnym terenie. Instruktorzy, będący ekspertami z różnych dziedzin wojskowości, przekazali żołnierzom cenne doświadczenia z zakresu taktyki, technik oraz procedur dowodzenia.

Podsumowując, pierwszy miesiąc szkoleniowy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej to czas intensywnego rozwoju i szlifowania umiejętności żołnierzy, mający na celu nie tylko podniesienie ich gotowości bojowej, ale również zwiększenie efektywności działania w ramach zadań obrony terytorialnej kraju.

Zespół prasowy 5 MBOT, kpr. Renata Jaskulska

Fot. 5MBOT