Jednostka OSP Pawłowo, gmina Regimin, oficjalnie odebrała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Oficjalnie oddano także do użytku nowy garaż zbudowany przez pawłowskich druhów. Nowy wóz kosztował prawie milion zł. Większość kosztów pokryło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na budowę garażu Urząd Gminy w Regiminie zakupił materiały za 100 tys. zł. OchotniczaCzytaj więcej →

Gmina Regimin na swój herb, flagę i pieczęcie. Symbole te zostały ustanowione podczas uroczystej sesji Rady Gminy. Za podjęciem stosownej uchwały głosowali wszyscy radni. Prace nad projektem herbu trwały cztery lata. Ostateczną wersję zatwierdziła komisja heraldyczna działająca przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji. Na herbowej tarczy, na błękitnym tle szlacheckiCzytaj więcej →

Osiem samorządów z powiatu ciechanowskiego otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego z nowego, pilotażowego programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Dofinansowanie przyznano miastu Ciechanów – 113 tys. 624 zł 95 gr – na projekt „ Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym” oraz gminom: Ciechanów – naCzytaj więcej →

Jednogłośnie – 14 głosów “za” – podjęła Rada Gminy Regimin uchwały w sprawie: “udzielenia Wójtowi Gminy Regimin wotum zaufania”, “zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Regimin za 2022 rok”, “udzielenia Wójtowi Gminy Regimin absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok”. – To dla mnie wielki dzień,Czytaj więcej →