BEZPIECZNA WODA – NOWA WYSTAWA W TORUSIE

W środę (6 marca) o godz. 13.00 w Parku Nauki Torus w Ciechanowie otwarta zostanie nowa wystawa
pt. „Bezpieczna woda”. To 13 interaktywnych eksponatów, prezentujących zagadnienia mające na celu podniesienie świadomości społecznej z zakresu bezpiecznego korzystania ze zbiorników wodnych. Wystawa została przygotowana przez Park Nauki w partnerstwie z miejską spółką Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie.