Osiem samorządów z powiatu ciechanowskiego otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego z nowego, pilotażowego programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Dofinansowanie przyznano miastu Ciechanów – 113 tys. 624 zł 95 gr – na projekt „ Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym” oraz gminom: Ciechanów – naCzytaj więcej →

20 jednostek OSP z powiatu ciechanowskiego otrzyma dofinansowanie z otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „Wyposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, remont i modernizacja strażnic Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich” z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Dofinansowanie trafi do druhów z: Ojrzenia, Kraszewa, Młocka (gm. Ojrzeń); Gruduska, Mierzanowa (gm.Czytaj więcej →

Prawie 700 tys. zł z programu „Mazowsze dla klimatu 2023” dla czterech samorządów z powiatu ciechanowskiego. Miasto Ciechanów (200 tys. zł), gmina Grudusk (120 tys. 225 zł) i gmina Gołymin-Ośrodek (200 tys. zł) dofinansowanie przeznaczą na modernizację oświetlenia ulicznego. Gmina Ojrzeń za 140 tys. zł zbuduje w centrum Ojrzenia tężnięCzytaj więcej →

Samorząd województwa mazowieckiego dofinansuje 25 inwestycji sportowych z subregionie ciechanowskim z programu „Mazowsze dla sportu 2023”. Na ten cel w budżecie województwa zarezerwowano prawie 5 mln zł. – Każda gmina ma inne potrzeby inwestycyjne. Jesteśmy tego świadomi. Dlatego tworząc ten program, nie ograniczaliśmy naszego wsparcia do konkretnego typu działań. WCzytaj więcej →