Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 12 nauczycieli i dyrektorów ze szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski otrzymało Nagrody Starosty Ciechanowskiego Joanny Potockiej-Rak. Nagrody otrzymali: z I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego: Stanisław Szulc, Robert Widacki; z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema: Agnieszka Wichowska,Czytaj więcej →

– Gmina Grudusk w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” będzie wnioskować o grant na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR – poinformował gruduski Urząd Gminy. – W związku z tym Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowości lub gminie, w którejCzytaj więcej →

Bardzo oryginalnie uczcili Dzień Edukacji Narodowej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6. im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie. Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego “Szóstki” uczniowie klas od trzeciej do ósmej nagrały krótkie filmy z życzeniami dla swoich nauczycieli i pracowników administracji szkolnej. Wszystkie filmy można obejrzeć tutaj: https://www.sp6ciechanow.eu/o-szkole/1972-dzie-edukacji-narodowej Red Fot. SP 6 w CiechanowieCzytaj więcej →

Ogłoszono wyniki naboru wniosków w ramach rządowego programu “Aktywna tablica” na rok bieżący. W powiecie ciechanowskim wsparcie z tego programu dostanie Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie. W sumie – 28 tys. zł. – Zespół powołany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniówCzytaj więcej →