Piękna pogoda, moc atrakcji, mundurowi i Terytorialsi – w czwartek, 1 czerwca na terenie koszar 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój” odbył się „Dzień Dziecka z Mundurem”. Już od godziny 10. koszary 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zostały „przejęte” przez najmłodszych mieszkańców Ciechanowa i okolic.Czytaj więcej →

Gmina Regimin na swój herb, flagę i pieczęcie. Symbole te zostały ustanowione podczas uroczystej sesji Rady Gminy. Za podjęciem stosownej uchwały głosowali wszyscy radni. Prace nad projektem herbu trwały cztery lata. Ostateczną wersję zatwierdziła komisja heraldyczna działająca przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji. Na herbowej tarczy, na błękitnym tle szlacheckiCzytaj więcej →

Osiem samorządów z powiatu ciechanowskiego otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa mazowieckiego z nowego, pilotażowego programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych”. Dofinansowanie przyznano miastu Ciechanów – 113 tys. 624 zł 95 gr – na projekt „ Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki w Ciechanowie centrum integracyjno-kulturalnym” oraz gminom: Ciechanów – naCzytaj więcej →

Ponad 250,55 mln euro w nowej unijnej agendzie, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, zostanie przeznaczone na aktywizację zawodową osób znajdujących sięw trudnej sytuacji na rynku pracy, bezrobotnych, poszukujących pracy, pracownikówi pracodawców. Funduszami będzie zarządzał Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. 31 maja ruszy pierwszy nabórna projekty unijne zCzytaj więcej →