Dwieście lat dla Pana Stefana Chojnowskiego!

98 urodziny obchodzi dzisiaj (środa, 24 kwietnia) Stefan Chojnowski z Soboklęszcza, poeta, społecznik, działacz ludowy.

– Pan Stefan pomimo swojego wieku z ogromnym sercem podchodzi do spraw i problemów lokalnych, o których mogliśmy dziś porozmawiać – skomentował wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski, który odwiedził dzisiaj Jubilata. – Drogi Jubilacie, życzymy Ci 200 lat w zdrowiu, szczęściu przy niegasnącym uśmiechu i życzliwości najbliższych osób – napisał na portalu społecznościowym.

Dostojnego Jubilata z życzeniami odwiedziła także delegacja ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie z dyrektor Agnieszką Bakalarską. – W imieniu swoim i całej Parafii życzenia złożył również ksiądz proboszcz [parafii Gąsocin – red.] Ireneusz Cielicki – czytamy na profilu szkoły.

A sylwetkę Jubilata przypomniał Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie:

200 lat dla Pana Stefana Chojnowskiego – poety, pisarza, działacza społecznego i rolnika. Pan Stefan urodził się 24 kwietnia 1926 r. w Soboklęszczu. Autor wierszy sławiących głównie rodzinną wieś, rolników i ich pracę.

Wydał tomiki poezji: Lubię oddechy pól (1980), Narodziny tęczy (1985), W zieloności Mazowsza (1994), List do serc (2003), W zadumie mazowieckich drzew (2007), Ostatnie promienie słońca (2012), Modlę się polskiego zboża łanem (2015).

Współzałożyciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, były prezes Klubu Pracy Twórczej w Ciechanowie, w latach 2004-2009 członek Oddziału Ciechanowskiego Związku Literatów Polskich, członek założyciel Związku Literatów na Mazowszu. Był współtwórcą pierwszego środowiska twórczego w powiecie ciechanowskim, współzałożycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie, prezesem Klubu Pracy Twórczej w Ciechanowie, członkiem Oddziału Ciechanowskiego Związku Literatów Polskich, członkiem założycielem Związku Literatów na Mazowszu.

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, odznakami: Zasłużony Działacz Kultury, Za zasługi dla województwa ciechanowskiego, Za zasługi dla kółek rolniczych. Ponadto uhonorowany nagrodą im. Franciszka Rajkowskiego (1984), przyznaną przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, nagrodą im. Jana Pocka za ludową twórczość poetycką, ogólnopolską nagrodą im. Oskara Kolberga. W 2011 wyróżniony medalem „Pro Masovia”.

Red

Fot. FB Jarosław Muchowskiego/FB SP w Gąsocinie