Taktyczno-bojowa opieka nad poszkodowanym w ramach projektu “Women of NATO”

Zagrożenie życia, ostrzał, presja czasu, instynktowne działanie – tak wygląda specyfika służby ratownika medycznego na polu walki. We wtorek 23 kwietnia br. w Ciechanowie odbyło się spotkanie poświęcone tematyce opieki nad poszkodowanym w warunkach bojowych. W spotkaniu wzięły udział kobiety pełniące służbę w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, armii USA z Batalionowej Grupy Bojowej eFP Poland, studentki Państwowej Akademii Nauk Stosowanych oraz uczennice klas mundurowych.

Sytuacja za naszą wschodnią granicą pokazuje jak ważną i kluczową rolę odgrywają ratownicy medyczni na współczesnym polu walki. Każdy żołnierz Terytorialnej Służby Wojskowej jest uczony i przygotowywany do tego, żeby w razie potrzeby potrafił udzielić sobie samopomocy, jednak główny ciężar ratowania rannych i poszkodowanych spoczywa na ratownikach medycznych. W podstawowym ugrupowaniu bojowym WOT (tzw. wspaniałej dwunastce) jest ich dwóch: ratownik i starszy ratownik.

Aby przybliżyć tematykę ratownictwa pola walki oraz specyfikę taktyczno-bojowej opieki nad poszkodowanym 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej przy współpracy z Państwową Akademią Nauk Stosowanych (PANS) w Ciechanowie zorganizowała przedsięwzięcie w ramach projektu „Women of NATO”. Wśród zaproszonych gości znalazły się kobiety pełniące służbę wojskową w amerykańskiej armii, obecnie stacjonujące w ramach Batalionowej Grupy Bojowej eFP Poland w Bemowie Piskim, studentki pielęgniarstwa i pedagogiki PANS oraz uczennice klas mundurowych I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie.

Spotkanie otworzyła część teoretyczna na której omówiono stosowaną w większości armii NATO procedurę Tactical Combat Casualty Care (TC3), która w sposób znaczący wpłynęła na przeżywalność żołnierzy w najbardziej zagrożonym środowisku. Powstała w wyniku wielu doświadczeń zarówno lekarzy, ratowników wojskowych oraz specjalistów z dziedziny ratownictwa taktycznego.

Następnie żołnierze 5 MBOT zrealizowali część praktyczną zgodnie ze scenariuszem: padły strzały, nastąpił atak na żołnierzy działających w patrolu, jeden z nich został ranny. Natychmiast podjął działanie zakładając stazę taktyczną, aby zatamować krwotok. Koledzy pod obstrzałem ewakuują go w bezpieczne miejsce, gdzie otrzymuje pomoc od wykwalifikowanego ratownika medycznego. Żołnierze z sekcji nadają meldunek MEDEVAC (ang. medical evacuation), aby ewakuować rannego kolegę ze strefy walki. Po ocenie stanu poszkodowanego, zabezpieczeniu ran oraz zatamowaniu krwotoków poszkodowany został przetransportowany do placówki medycznej.

Wiedzę uczestników spotkania uzupełniła kadra nauczycielska PANS – na terenie szkoły zaprezentowali, jak udzielić pierwszej pomocy w sytuacji wystąpienia napadu padaczkowego (który może być wynikiem stresującej sytuacji) oraz w przypadku złamania otwartego kończyny dolnej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania mieli możliwość przećwiczyć wybrane elementy procedur medycznych w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych.

***

Women of NATO” – projekt 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zainaugurowany międzynarodową konferencją w roku 2023. Jego głównym założeniem było stworzenie dodatkowej przestrzeni do wymiany doświadczeń między kobietami-żołnierzami służącymi w 5MBOT, a stacjonującymi w Bemowie Piskim w ramach Batalionowej Grupy Bojowej NATO – reprezentantkami armii: USA, Wielkiej Brytanii, Chorwacji oraz Rumunii. Wspólne przedsięwzięcia realizowane w ramach projektu pozwalają na doskonalenie interoperacyjności, poznawanie różnych aspektów służby wojskowej kobiet w innych armiach świata, a także zwiększanie świadomości społeczeństwa w tym zakresie.

kpr. Elżbieta OBRĘBSKA, Rzecznik Prasowy 5 MBOT

fot. 5 MBOT