Emeryt czy rencista, któremu ZUS wypłaca świadczenie, musi pamiętać o tym, aby na bieżąco informować instytucję o zmianie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego. Niedopełnienie tej formalności przez świadczeniobiorcę może mieć wpływ na wypłatę emerytury czy renty.   – Każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inneCzytaj więcej →

Osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się długotrwale lub stale niezdolne do pracy, mogą ubiegać się z ZUS-u o jednorazowe odszkodowanie. Jednorazowe odszkodowanie jest najpopularniejszym świadczeniem wypadkowym. Jego wysokość zmienia się, co roku i jest uzależniona od procentowego uszczerbku na zdrowiu, któryCzytaj więcej →

W rocznicę objęcia urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wicepremier Henryk Kowalczyk podsumował podejmowane w tym czasie działania. Walka z ASF – Kiedy rozpoczynałem pracę w ministerstwie, mieliśmy w Polsce 124 ogniska ASF, a tylko kilka procent rolników miało sporządzone obowiązkowe plany bioasekuracyjne – podkreślił szef resortu rolnictwa. – PodjąłemCzytaj więcej →

– W połowie października ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Pierwsze cztery działania będą skierowane do rolników i przetwórców. Rolnicy będą mogli starać się o wsparcie maksymalnie w wysokości do 50 proc. kosztówCzytaj więcej →