Od kwietnia obowiązują nowe stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

W roku składkowym, który rozpoczął się 1 kwietnia 2024 r. zmieniły się wartości stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Ustalane są one dla poszczególnych grup działalności w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

– Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz płatnicy, którzy nie podlegają wpisowi do rejestru REGON, w dalszym ciągu będą naliczać składkę na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67 proc. Stanowi to 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności, która wynosi 3,33 proc. Wysokość składki wypadkowej obowiązuje w roku składkowym, który trwa od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. – wyjaśnia Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Jeśli przedsiębiorca zgłaszał do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, ma obowiązek samodzielnie ustalić wysokości stopy procentowej tej składki. Przed przekazaniem dokumentów rozliczeniowych za kwiecień 2024 r. warto zweryfikować, w jakiej wysokości trzeba będzie płacić składkę wypadkową przez kolejny rok

Stopa procentowa składki wypadkowej ustalana jest dla każdej grupy zawodowej oddzielnie według PKD, w oparciu o ryzyko zagrożeń zawodowych. Od 1 kwietnia br. maksymalna stawka ubezpieczenia wypadkowego wynosi 3,33 proc. dla wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) oraz dla działalności usługowej wspomagającej górnictwo i wydobywanie. Najniższa stopa procentowa wynosi obecnie 0,67 proc.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe płatnikom, którzy złożyli informację ZUS IWA za lata 2021, 2022, 2023.

– Zawiadomienia dla płatnikówna rok składkowy 2024/2025 o wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowezostały dostarczone elektroniczne i są już dostępne na kontach płatników na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – informuje rzecznik.

Aby pobrać zawiadomienie, należy zalogować się do swojego konta w PUE ZUS. W zakładce Płatnik w menu bocznym należy wybrać [Dokumenty i wiadomości] -> [Skrzynka odbiorcza], a następnie w udostępnionym oknie [Lista dokumentów odebranych] wybrać [Pismo z ZUS]. Plik z pismem nie wymaga potwierdzenia odbioru. Zawiadomienie będzie dostarczone jako załącznik o nazwie „Zawiadomienie o stopie procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe”.

Płatnicy, którzy nie złożyli informacji ZUS IWA za wskazane trzy kolejne lata (nawet jeśli złożyli ją za rok 2023), muszą samodzielnie ustalić obowiązującą ich od 1 kwietnia 2024 r. stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe określonej dla grupy działalności, do której należą.