Generał Anders patronem ciechanowskiej szkoły

Chodzi o Szkołę Techniczną Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego. W czwartek (4 kwietnia) placówkę odwiedziła córka dowódcy II Korpusu Anna Maria Anders – ambasador Polski we Włoszech i San Marino.

W spotkaniu, które odbyło się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki uczestniczył starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz. – Oficjalna uroczystość nadania sztandaru szkole odbędzie w dniu 24 maja i będzie połączona z 10. rocznicą powstania szkoły – informuje Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

red

Fot. FB Starostwo Powiatowe w Ciechanowie