Jednostka OSP Pawłowo, gmina Regimin, oficjalnie odebrała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Oficjalnie oddano także do użytku nowy garaż zbudowany przez pawłowskich druhów. Nowy wóz kosztował prawie milion zł. Większość kosztów pokryło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na budowę garażu Urząd Gminy w Regiminie zakupił materiały za 100 tys. zł. OchotniczaCzytaj więcej →

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” powiększyła swoje szeregi. W ciechanowskich koszarach odbyła się trzecia w tym roku przysięga wojskowa terytorialsów. – Na placu apelowym jednostki wojskowej w Ciechanowie kolejni żołnierze-ochotnicy złożyli uroczystą przysięgę wojskową. W obecności licznie zgromadzonych rodzin żołnierzy oraz gości, na sztandarCzytaj więcej →

Ok. 200 osób wzięło udział w 9. Marszu dla Życia i Rodziny, który przeszedł ulicami Ciechanowa. Uczestnicy wyruszyli z pl. Jana Pawła II i ulicami: Warszawską, pl. Kościuszki, Grodzką, Ściegiennego przeszli do kościoła farnego, gdzie odprawiona została Msza św. Organizatorami Marszu były ciechanowskie parafie i stowarzyszenia katolickie. red Fot. MarekCzytaj więcej →

Gmina Regimin na swój herb, flagę i pieczęcie. Symbole te zostały ustanowione podczas uroczystej sesji Rady Gminy. Za podjęciem stosownej uchwały głosowali wszyscy radni. Prace nad projektem herbu trwały cztery lata. Ostateczną wersję zatwierdziła komisja heraldyczna działająca przy ministrze spraw wewnętrznych i administracji. Na herbowej tarczy, na błękitnym tle szlacheckiCzytaj więcej →