Byłeś wiele lat sołtysem – dostaniesz dodatek do emerytury

Urząd Gminy Ciechanów wydaje zaświadczenia dla sołtysów, którzy pełnili tę funkcję przez co najmniej dwie kadencje i osiągnęli wiek emerytalny.

Dodatek do emerytury – 300 zł miesięcznie – wprowadziła ustawa z 26 maja tego roku o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa obejmuje osoby, które pełniły funkcję sołtysa na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej dwie kadencje, ale nie mniej niż 8 lat; uzyskały wiek emerytalny: kobiety — 60 lat, mężczyźni — 65 lat; nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przypomnijmy, że wprowadzenie 300 zł dodatku do emerytury dla sołtysów zapowiedział w Ciechanowie wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

red

Fot. Marek Szyperski