Dobra wiadomość dla konsumentów

Uczciwa konkurencja rynkowa dla wszystkich firm, a przede wszystkim ochrona konsumentów przed niewiarygodnymi i nierzetelnymi podmiotami – rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Projekt przedstawił minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Proponowane zmiany dotyczą m.in. zasad funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zawierają wymagania, które muszą podlegać weryfikacji i nadzorowi Inspekcji. Chodzi o stworzenie wszystkim firmom uczciwych warunków konkurencji rynkowej i ochrony konsumentów przed niewiarygodnymi i nierzetelnymi podmiotami, które m.in. nie stosują zasad rzetelnego oznakowania i oferują konsumentom wyroby o niewłaściwej jakości handlowej.

Warto dodać, że  umożliwione zostanie także oznakowanie produktów objętych krajowymi oraz unijnymi systemami jakości żywności znakiem „Poznaj Dobrą Żywność”, bez konieczności składania dodatkowych dokumentów

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie. 

red

Fot. https://www.gov.pl/web/rolnictwo / Na zdjęciu: wicepremier, minister Henryk Kowalczyk