Dodatkowy miliard złotych dla seniorów w mazowieckiem

Tzw. czternastą emeryturę otrzymało w województwie mazowieckim prawie milion osób. Oddziały ZUS wypłaciły w regionie ponad miliard złotych.

– Kończymy  wypłatę czternastych emerytur. Te dodatkowe świadczenia były wypłacane od końca października. Ostatnia transza trafi do naszych klientów 1 grudnia – mówi prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

W całej Polsce otrzymało ją niemal 7,8 mln emerytów i rencistów. Na wypłaty świadczeń ZUS przeznaczył 9 mld zł.  Duża cześć tej kwoty, bo aż 1,093 mld zł, trafiła do mieszkańców województwa mazowieckiego. Dokonano tutaj aż 960 tys. wypłat.

Tzw. czternastka w 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto i jest wypłacana z urzędu. Przysługuje osobom, które 31 października 2021 r. miały prawo do jednego ze świadczeń długoterminowych wymienionych w ustawie, m.in. emerytury, renty, renty socjalnej, świadczenia przedemerytalnego. Czternastki nie otrzymały osoby, których prawo do świadczeń było zawieszone.

Pełną kwotę, czyli 1250,88 zł brutto, otrzymały osoby, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Pozostali otrzymali czternastkę pomniejszoną zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”. Na przykład, jeśli pobierana emerytura wynosi 3000 zł, wówczas czternastka przysługiwała w kwocie mniejszej o 100 zł.

Czternasta emerytura podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu na ogólnych zasadach, niezależnie od tego, czy jest wypłacana w zbiegu ze świadczeniem opodatkowanym lub zwolnionym z podatku. Z kwoty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego nie są dokonywane potrącenia i egzekucje.

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych coraz częściej decydują się na pobieranie swoich świadczeń na konto w banku. Już ponad trzy czwarte z nich posiada i korzysta z rachunku bankowego.

Piotr Olewiński, Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa mazowieckiego

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne