Dyrektor SP w Ościsłowie pokieruje placówkę przez kolejne pięć lat

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck  – Łukasz Kapczyński powierzył Annie Sylwii Radziejewicz stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej w Ościsłowie na okres od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r.

Kandydaturę pozytywnie oceniła Komisja Konkursowa w składzie: trzech przedstawicieli Gminy Glinojeck, trzech przedstawicieli Delegatury Kuratorium Oświaty w Ciechanowie, dwóch przedstawicieli związków zawodowych, dwóch członków Rady Rodziców oraz dwóch członków Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Ościsłowie.

Anna Sylwia Radziejewicz jest nauczycielem dyplomowanym, posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym zdobyte na kierunku – filologia polska oraz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu placówki, od 1 września 2018 r. jest dyrektorem Szkoły Podstawowej w Ościsłowie.

red

Fot. UM Glinojeck