FUNDUSZ ROZWOJU PRZEWOZÓW AUTOBUSOWYCH – NABÓR WNIOSKÓW NA 2024 ROK

Wojewoda Mazowiecki ogłosił nabór wniosków o objęcie dopłatą linii komunikacyjnych w 2024 r. ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Nabór wniosków prowadzony jest od 19 października do 10 listopada br. Dla województwa mazowieckiego na 2024 rok została przyznana kwota w wysokości ponad 81 mln zł.