Kurs podoficerski „SONDA” – żołnierze coraz bliżej egzaminu!

W 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej rozpoczęła się kolejna, już X edycja bazowego kursu podoficerskiego „SONDA”.

Pierwszy moduł kursu – posługiwanie się mapami topograficznymi, pokonywanie terenu różnymi sposobami, medycynę pola walki, obserwację na posterunku obserwacyjnym, jak również wymianę radiową czy zakładanie bazy – kadeci mają już za sobą. Niedługo kolejny moduł i kolejne wyzwania!

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej po raz kolejny szkoli podoficerów! Kurs „SONDA” to projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Rozpoczyna się kwalifikacjami. Następnie żołnierze odbywają szkolenie e-learningowe, by później uczestniczyć
w szkoleniu stacjonarnym, które rozpoczyna test wiedzy. Kurs podoficerski „SONDA” podzielony jest na dwa tygodniowe moduły stacjonarne.

W ubiegłym tygodniu w koszarach 5MBOT rozpoczął się I moduł X edycji. Szkoleni pod okiem doświadczonych instruktorów Mazowieckiej Piątki wykonywali wiele intensywnych zadań przygotowujących ich do roli dowódcy. Terytorialsi pracowali na mapie, busoli oraz wykonywali marsz na azymut. Szkolili się z zakresu medycyny pola walki i sporządzali meldunek MEDEVAC. Kadeci doskonalili swoje umiejętności z nawiązywania łączności, zasad maskowania, praktycznego prowadzenia obserwacji na posterunku obserwacyjnym (PO) oraz zakładania bazy.

Wśród kadetów biorących udział w kursie są zarówno żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady OT, jak i 18 Stołecznej Brygady OT. Duży nacisk podczas kursu kładziony jest na pracę w sekcji oraz dowodzenie nią, gdyż celem takiego szkolenia jest przygotowanie żołnierzy do objęcia pierwszych stanowisk służbowych w korpusie podoficerów, a także wpojenie wartości, które pozwolą im być dobrym przywódcą.

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego oraz promocji na pierwszy stopień podoficerski, kadeci zostaną wyznaczeni na stanowiska służbowe dowódców sekcji w batalionach lekkiej piechoty
i samodzielnych kompaniach.

***

Kurs „SONDA” to innowacyjny projekt szkoleniowy wdrożony przez Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Nazwa nawiązuje do Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej z okresu okupacji hitlerowskiej. Był to podstawowy kurs szkoleniowy obejmujący poziom dowódców drużyn. Drugim etapem szkolenia kadry dowódczej był kurs „AGRYKOLA” odpowiadający poziomowi szkolenia dowódców plutonu.
Nie czekaj – chcesz razem z nami powalczyć o dwie belki na pagonie?

Zespół prasowy 5MBOT, kpr. Renata Jaskulska

Fot. 5. MBOT