Mazowieccy strażacy zbierają sprzęt dla kolegów z Ukrainy

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak ogłosił zbiórkę sprzętu dla strażaków z Ukrainy. Ukraińscy strażacy podejmują działania ratownicze w obliczu ataków wojennych na ich kraj. Niezbędny sprzęt można dostarczać też do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

Jak podaje Mazowiecka Komenda Wojewódzka PSP: zapotrzebowanie, które otrzymała strona polska obejmuje: 1. Kamery termowizyjne,2. Agregaty prądotwórcze (o mocy co najmniej 400 kV), 3. Węże pożarnicze 32 mm, typu T, 4. Węże pożarnicze 51 mm, typu T, 5. Węże pożarnicze 77 mm, typu T, 6. Agregaty pompowe o wydajności co najmniej 600 l/min, z kompletem węży, 7. Prądownice, 8. Motopompy o wydajności nie mniejszej niż 600 l/ min z kompletem węży, 9. Agregaty prądotwórcze o mocy 100 – 150 kV, 10. odzież specjalna typu NOMEX (może być z napisem PSP), 11. Strażackie buty specjalne, 12. Hełmy strażackie, 13. Rękawice strażackie, 14. Rękawice ochronne dla ratowników, 15. Kominiarki pod hełmy strażackie, 16. Torby medyczne typu PSP R-1.

Sprzęt pożarniczy zbieramy do poniedziałku 28 lutego 2022 roku do godz. 12:00 w komendach miejskich/powiatowych PSP i do godz. 15:00 w komendach wojewódzkich PSP – informuje Komenda Wojewódzka PSP. – Uprzejmie prosimy o przekazywanie tylko sprzętu wymienionego w zapotrzebowaniu ze strony ukraińskiej.

red

Fot. KW PSP Warszawa