Milion złotych od miasta dla powiatu na ul. Leśną

Miasto Ciechanów przekaże milion złotych dotacji celowej Powiatowi Ciechanowskiemu na rozbudowę powiatowego odcinka ul. Leśnej. – Wybudowany będzie m.in. ciąg pieszo-rowerowy. W 2020 r. ratusz zmodernizował miejski odcinek ul. Leśnej (od ul. Starowiejskiej do pętli miejskiej) – informuje rzecznik ciechanowskiego Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

Modernizacja drogi powiatowej Ciechanów – Romanowo (na odcinku miasto – Rutki Marszewice) rozpoczęła się od I etapu: od skrzyżowania z pętlą miejską do ul. Słonecznej. – Ul. Leśna, łącząca Ciechanów po stronie zachodniej z miejscowością Rutki Marszewice, przejdzie rozbudowę na odcinku prawie kilometra (od skrzyżowania z ul. Siewną do granic miasta). Realizację inwestycji wesprze ratusz. Milion złotych na modernizację drogi miasto przekaże w formie dotacji celowej zarządcy drogi – Powiatowi Ciechanowskiemu – informuje pani rzecznik.

– Skorzystają mieszkańcy. Współpraca samorządów dwóch szczebli polegająca na wsparciu finansowym miasta dla powiatu pozwoli znacznie zmienić warunki drogowe oraz poprawić bezpieczeństwo użytkowników ulicy Leśnej. To nie pierwsze tego rodzaju wsparcie ze strony miasta. Wcześniej z mojej inicjatywy współpracowaliśmy przy przebudowie ul. Sońskiej oraz budowie drogi z Ciechanowa do Opinogóry przez ul. Kącką – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Porozumienie intencyjne Gminy Miejskiej Ciechanów i Powiatu Ciechanowskiego w sprawie ul. Leśnej zawarto 16 października 2023 r. Decyzję o wsparciu inwestycji w modernizację drogi podjęli radni dzisiaj (4 stycznia) na sesji Rady Miasta Ciechanów, a prezydent Ciechanowa i starosta ciechanowski podpisali umowę w tej sprawie sprawie.

– To największy z prezentów miasta dla powiatu. Jako samorządowcy jesteśmy po to, by działać wspólnie i pracować dla dobra mieszkańców. Ul. Leśna zmieni się nie do poznania dzięki tej współpracy – powiedział starosta ciechanowski Jan Andrzej Kaluszkiewicz.

– W 2020 r. ratusz zmodernizował ul. Leśną na zarządzanym przez siebie odcinku, między ul. Starowiejską, a pętlą miejską (ok. 850 m.). Drogę poszerzono, zyskała nową nawierzchnię, chodniki po obu stronach jezdni. Wybudowano energooszczędne oświetlenie, zamontowane zostały urządzenia bezpieczeństwa ruchu, wiaty przystankowe, wykonano oznakowanie. Przebudowano cztery skrzyżowania z drogami gminnymi, powstały zjazdy indywidualne do posesji. Wybudowano kanalizację sanitarną i deszczową, przebudowano sieć telefoniczną. Teren przyległy został zagospodarowany zielenią – przypomina Paulina Rybczyńska.

red

Fot. UM Ciechanów/Od lewej: starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz, prezydent Krzysztof Kosiński