Narodowe Czytanie “Nad Niemnem” w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Akcja społeczna Narodowe Czytanie ma już wieloletnią tradycję. Zapoczątkowana została w 2012 r. publiczną prezentacją fragmentów „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

W tym roku mieliśmy przyjemność wspólnie czytać „Nad Niemnem” – najbardziej znaną powieść Elizy Orzeszkowej – pisarki, publicystki, działaczki społecznej, emancypantki, której utwory dają bogaty obraz życia społecznego epoki, panujących wówczas idei, wierzeń, rozterek i klęsk. Cieszymy się, że w muzealnej oficynie razem z Gminną Biblioteką Publiczną w Opinogórze Górnej mogliśmy za pośrednictwem wspólnej lektury oraz muzyki opowiadać o naszej tradycji i historii.

„Nad Niemnem” to jeden najważniejszych utworów literatury polskiej podejmujący tematykę powstania styczniowego, którego 160–lecie obecnie obchodzimy, stąd dzisiejszemu spotkaniu towarzyszył wernisaż wystawy czasowej „Powstanie Styczniowe – Czas chwały i żałoby 1863 – 1864”.

Tekst i zdjęcia: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze Górnej