Nowy wóz dla druhów z Nasierowa Górnego

Ochotnicza Straż Pożarna w Nasierowie otrzymała nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

Samochód ma zbiornik na wodę o pojemności 4 tys. litrów oraz zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 400 litrów. – Ponadto pojazd wyposażony jest w sprzęt do ratownictwa drogowego, technicznego, wysokościowego oraz motopompy i inny sprzęt do przeciwdziałania skutkom powodzi – informuje Urząd Gminy.

Na zakup samochodu złożyły się: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 475 tys. zł, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – 245 tys. zł, Samorząd Województwa Mazowieckiego – 150 tys. zł, Gmina Gołymin Ośrodek – 279 tys. 927 zł.

red

Fot. UG Gołymin-Ośrodek