Ponad 10 mld zł rządowej pomocy dla polskich rolników

– zapewnione w budżecie państwa. Potwierdził to wczoraj (4 lipca) Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, któremu przewodniczył minister – szef KERM Henryk Kowalczyk.

Pomoc związana jest ze skutkami rosyjskiej agresji na Ukrainę, które odczuwają polscy rolnicy. Są to m.in. dopłaty do: skupu zbóż, kukurydzy, nawozów, materiału siewnego, kredytów dla rolników. W dyskusji omówiono wpływ wojny na sytuację polskiego sektora rolnego. Ponad 10 mld zł zostało już wydatkowanych lub zabezpieczonych na realizację programów pomocowych dla polskiego rolnictwa. Programy te realizowane są na bieżąco.

Niezbędne, w związku z zadeklarowanymi potrzebami oraz uruchomionymi już środkami, pieniądze zostały zabezpieczone w nowelizacji ustawy budżetowej przyjętej przez Radę Ministrów 9 czerwca.

W trakcie obrad KERM wskazano główne kierunki pomocy rządu jednocześnie omawiając efekty obecnych działań podejmowanych przez instytucje rządowe, w tym przede wszystkim pomoc na rynku zbóż oraz nawozów.

Na wniosek szefa KERM ministra Henryka Kowalczyka, minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie na bieżąco monitorował sytuację sektora rynku rolnego i przedstawi Komitetowi Ekonomicznego Rady Ministrów ponowną informację w tym zakresie przed końcem żniw. Monitorowana będzie także sytuacja na rynku owoców i warzyw.

fot. kprm.gov.pl