Postępowanie dekomunizacyjne w sprawie pomnika w Ciechanowie

Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński wszczął postepowanie dekomunizacyjne w sprawie kontrowersyjnego pomnika: „Walka Męczeństwo Zwycięstwo 1939-1945” w Ciechanowie.

Do Wojewody zgłosili się przedstawiciele środowisk patriotycznych z Ciechanowa oburzeni faktem, że władze miasta chcą pomnik remontować, choć oni od lat apelują o likwidację komunistycznego monumentu. 

Umieszczony w postumencie orzeł nie ma korony. Pomnik był oddany w 1988 roku, w PRL-u, a w jego odsłonięciu uczestniczyły władze komunistyczne. Chciano w ten sposób uczcić wysiłki Armii Czerwonej w tzw. „wyzwalaniu” Polski.

Postępowanie będzie prowadzone w celu ustalenia, czy pomnik jest zgodny z treścią art. 5a ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego.

Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

Fot. Urząd Miasta Ciechanów