Pozbawić sowieckich oficerów honorowego obywatelstwa Ciechanowa

Czy z listy honorowych obywateli Ciechanowa zniknie dwóch sowieckich oficerów? Przewodniczący Rady Miasta Ciechanów Krzysztof Leszczyński powiedział nam, że zajmie się tym tematem.

Nikołaj Laszczenko i Witalij Rolenko uhonorowani zostali w czasach PRL-u. Po rosyjskiej agresji na Ukrainę sprawę poruszył ciechanowianin Janusz Witczak. – W ramach protestu polskie miasta zrywają współpracę z miastami w Rosji i Białorusi. U nas, na szczęście, tego problemu nie ma. Przypomnę za to o innym – honorowi obywatele, oficerowie tej armii, której tradycje kontynuują ci, którzy napadli na Ukrainę. Wśród tych “honorowych” mamy jednego wybitnie zasłużonego w rozwoju turystyki. Organizował on dla naszych rodaków wycieczki na Syberię. Do radnych apelu nie będę wystosowywał. Nie ma to najmniejszego sensu. Sami z siebie, bez polecenia, nawet palcem nie kiwną – napisał na Facebooku.

Zwróciliśmy się więc do przewodniczącego Rady Miasta Ciechanów Krzysztofa Leszczyńskiego. – Obiecuję, że zajmę się tą sprawą w najbliższym czasie – powiedział nam przewodniczący.

Sylwetki obydwu oficerów przypomniał w swoim czasie portal 06-400.pl.

“W 1978 roku honorowym obywatelstwem wyróżniono generała armii Nikołaja Grigorjewicza Laszczenkę, wówczas sekretarza Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego. W archiwum nie udało mi się znaleźć tekstu uchwały z uzasadnieniem, to mogę jedynie przypuszczać, jakie były przyczyny uczynienia z niego honorowego obywatela Ciechanowa. Jedyny jego związek z miastem nad Łydynią miał miejsce w dniu 17 stycznia 1945 r. Dowodzona przez niego 90 Dywizja Strzelecka, po przełamaniu niemieckiej obrony przez 8 Korpus Pancerny i wyparciu Niemców weszła do północnej części Ciechanowa, a następnie przez jedną dobę stanowiła obronę miasta na wypadek powrotu hitlerowców, a w międzyczasie czyszczono miasto z elementu wrogiego wobec Armii Czerwonej.

W PRL-u wyróżniono jeszcze jednego żołnierza Armii Czerwonej – podpułkownika Witalija Gierasimowicza Rolenkę. Dzielny ten żołnierz od stycznia do maja 1945 roku był komendantem wojennym powiatu ciechanowskiego. Dzielnie wspierał tworzenie nowych struktur władzy, co zapewne zostało dobrze zapamiętane przez ówczesnych ciechanowian, jako wkład w historię, rozwój i sławę miasta. Wszyscy go słuchali, a jak nie, to na jego polecenie lądowali pod strażą równie zasłużonych dla miasta bojców NKWD, a stamtąd ruszali w podróż w głąb kraju szczęśliwości ludu pracującego miast i wsi.
Wysiłki ppłk. Rolenki zostały docenione przez jego przełożonych. W czasie pobytu w Ciechanowie, w połowie marca 1945 roku, otrzymał medal „Czerwoną gwiazdę”. Wniosek odznaczeniowy zachował się w rosyjskich archiwach i wiemy, że został odznaczony za zasługi w zakresie „czyszczenia tyłów z wrogiego elementu”. Zgodnie z informacją przekazaną Stalinowi przez Berię od stycznia do kwietnia 1945 roku (czyli w okresie służby Witalija Rolenki w Ciechanowie) zatrzymano tego „elementu” 215540 osób, w tym 38660 Polaków. Spośród nich 148540 osób zostało zesłanych na wschód, 62 tys. siedziały w przyfrontowych obozach, a 5 tys. zmarło w obozach i podczas transportów. Część spośród nich przeszła przez ciechanowski obóz NKWD, w którym początkowo była duża śmiertelność spowodowana wybuchem epidemii czerwonki, której sprzyjały podłe warunki sanitarne i niedożywienie. Zasłużył się podpułkownik Rolenko, ale czy na pewno dla Ciechanowa i jego mieszkańców?” – możemy przeczytać na 06-400.pl

Statut Ciechanowa stanowi, że z wnioskiem o pozbawienie honorowego obywatelstwa mogą wystąpić: prezydent miasta, przewodniczący rady miasta, komisje rady i kluby radnych, organizacje społeczno-polityczne.
red
Fot. 06-400.pl