Projekt „Women of NATO” – konferencja

25 marca w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie oficjalnie zainaugurowano projekt 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej –„Women of NATO”. Podczas zorganizowanej tego dnia międzynarodowej konferencji omawiano rolę i pozycję kobiet-żołnierzy w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz armii sojuszniczych. Omówiono również założenia projektu i kierunki dalszej współpracy.

25 marca w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki Ciechanowie odbyła się międzynarodowa konferencja, która zainaugurowała projekt 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej „Women of NATO”. W wydarzeniu wzięły udział przedstawicielki krajowych i zagranicznych środowisk wojskowych oraz reprezentantki Rady ds. Kobiet. Swoje przemówienie wygłosił również Dowódca WOT – gen. bryg. Maciej Klisz, który omówił rolę i pozycję kobiet-żołnierzy TSW.

Podczas konferencji głos zabrały reprezentantki Sił Zbrojnych RP, wojsk sojuszniczych Batalionowej Grupy Bojowej eFP Poland oraz Kanadyjskich Sił Zbrojnych. Prelegentki w swoich przemówieniach skupiły się na przedstawieniu najważniejszych aspektów w kontekście służby kobiet w poszczególnych armiach, tj. ścieżka karier, programy wsparcia, a także regulacje prawne.

Po części oficjalnej rozpoczął się otwarty panel dyskusyjny w międzynarodowym gronie, podczas którego uczestniczki spotkania wymieniły się doświadczeniami i przemyśleniami na temat. Przeanalizowano na nim konkretne rozwiązania problemów i zagadnień związanych ze służbą wojskową kobiet, tj. regulamin dotyczący wyglądu, umundurowania, aspektów macierzyństwa oraz przystosowań higienicznosanitarnych.

– W trakcie swojej służby miałem okazję zarówno w kraju, jak i za granicą współdziałać z armiami różnych państw, dlatego wiem, jak ważna jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w różnych obszarach związanych ze służbą. Kobiety-żołnierze, to około 20 % mojej brygady, są zdeterminowane, zaangażowane i efektywne w działaniu. Dlatego w mojej ocenie istotnym jest również poznanie unormowań i regulacji dotyczących służby kobiet w innych armiach sojuszniczych.
Projekt zainicjowany przez moją Brygadę będzie nowym, ale równie ważnym punktem w naszej działalności i na pewno będę go wspierał.  Konferencja zgromadziła wielonarodowe, liczne grono kobiet-żołnierzy z różnych stron świata-które jednogłośnie podkreśliły potrzebę dyskusji na tematy związane z ich służbą wojskową. – podsumował płk dr Paweł Lech, dowódca 5MBOT.

Inspiracją do zorganizowania projektu „Women of NATO” było rosnące zainteresowanie służbą wojskową wśród kobiet. Dodatkową motywacją do działania jest stale rozwijająca się współpraca międzynarodowa 5MBOT oraz innych brygad OT z wojskami sojuszniczymi Batalionowej Grupy Bojowej eFP Poland (USA, Wielka Brytania, Rumunia, Chorwacja). Głównym celem tej kobiecej inicjatywy jest doskonalenie interoperacyjności pomiędzy kobietami-żołnierzami z różnych formacji i państw. Przyczyni się ona również do wzmocnienia solidarności między kobietami-żołnierzami, a także zwiększy świadomość społeczną w kontekście służby wojskowej kobiet. Kontynuacją międzynarodowego projektu będą m.in. wspólne szkolenia, zawody sportowe, a także inicjatywy mające na celu przybliżenie lokalnej społeczności specyfiki służby wojskowej kobiet w WOT oraz armiach sojuszniczych stacjonujących w Polsce.

Elżbieta Obrębska, rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT