Strażacy z powiatu ciechanowskiego podsumowali rok 2023

Strażacy nie próżnowali w 2023 roku. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza ciechanowskiej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odnotowała 1 tys. 115 interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Co ciekawe – wyjazdy do pożarów stanowiły tylko 22 proc. wszystkich wyjazdów.

– W ubiegłym roku, stanowiły one tylko 22 proc. wszystkich wyjazdów i było ich 242.  Zdecydowana większość z ogółu zdarzeń, to miejscowe zagrożenia, które wystąpiły 805 razy. Jest to 72 proc. wszystkich podejmowanych interwencji w roku 2023. Miejscowe zagrożenia to inne niż pożar zdarzenia, wynikające z rozwoju cywilizacyjnego, działań człowieka lub naturalnych sił przyrody, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska. Alarmów fałszywych w roku 2023 było 68, ale w zdecydowanej większości nie były to alarmy złośliwe, a w dobrej wierze – informuje oficer prasowy KP PSP w Ciechanowie kpt. Damian Kołpaczyński.

red

Grafika: KP PSP w Ciechanowie.