Terytorialsi tworzą Grupy Wsparcia Relokacji Uchodźców

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej wydzieli na korzyść wojewody co najmniej jedną Grupę Wsparcia Relokacji Uchodźców. Takie same grupy powstaną w każdej brygadzie OT. Zadaniem grup będzie wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i funkcjonowaniu punktów recepcyjnych, informacyjnych, czasowej dyslokacji i innych rozwijanych na potrzeby przyjęcia uchodźców z Ukrainy.

W skład każdej takiej grupy wejdą żołnierze Obrony Terytorialnej ze znajomością języka ukraińskiego lub rosyjskiego, z kwalifikacjami pierwszej pomocy, psychologowie oraz osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi lub cechujące się tzw. miękkimi kompetencjami społecznymi.
Powstanie Grup Relokacji ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa uchodźcom – rodzinom i bliskim walczących żołnierzy. Żołnierze WOT będą wspierać wojewodów i samorządy w organizacji i pracy całego systemu przyjęcia uchodźców i w zapewnieniu bezpieczeństwa tysiącom matek z dziećmi oraz seniorom ogarniętej wojną Ukrainy.

Wojska Obrony Terytorialnej od kilku już dni funkcjonują w zmienionym – podwyższonym statusie gotowości. Do tej pory do koszar zostali powołani żołnierze WOT z Podlasia, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Natomiast mazowieccy terytorialsi jak i żołnierze z pozostałych brygad WOT z całej Polski pozostają w 12-godzinnej gotowości. Do najważniejszych w tej chwili zadań jakie podejmuje WOT należy wsparcie Straży Granicznej w ochronie granicy państwa oraz wsparcie administracji państwowej i samorządowej w organizacji i pracy punktów przyjęcia uchodźców.


Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. W strukturze WOT jest piętnaście brygad OT i dwa centra szkolenia, w tym roku rozpocznie się formowanie kolejnych trzech brygad OT (stołecznej, nadbużańskiej oraz przemyskiej). W WOT służy blisko 32 000 żołnierzy, wciąż trwa nabór nowych ochotników. Wszystkich chętnych do wstąpienia do WOT zachęcamy do wejścia na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl – tam można znaleźć kontakt z naszymi rekruterami, którzy wytłumaczą zasady rekrutacji i odpowiedzą na wszelkie pytania związane ze służbą.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT