Ufundujmy nowy sztandar druhom i druhnom z ciechanowskiej OSP

140-lecie utworzenia obchodzi w tym roku (4 maja) Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechanowie. Głównym punktem jubileuszu będzie nadanie jednostce nowego sztandaru.

“Przez wszystkie lata działalności, kolejne pokolenia ciechanowskich strażaków z największym poświęceniem i oddaniem realizowały przypisane im zadania. Społeczna służba i oddanie, z jakim wykonują swoje zadania, sprawiają, że od lat stanowiły one ważny element systemu bezpieczeństwa naszego miasta jak i powiatu.

Celem uhonorowania jednostki w 140 – lecie jej powstania, podjęliśmy decyzję o ufundowaniu i nadaniu jej nowego sztandaru. Nowy sztandar będzie dla całej społeczności ważnym symbolem przypominającym historię i tradycję naszej jednostki. To znak, który łączy obecnych druhów z tymi, którzy opuścili progi OSP, odeszli na wieczną wartę, bądź z tymi, którzy do nas dołączą. Dla reaktywowanej w 2022 roku po 42 latach Jednostki Operacyjno –Technicznej OSP w Ciechanowie będzie to podziękowanie za ofiarność i poświecenie w ratowaniu zagrożonego życia i mienia ludzkiego, a dla strażaków oparcie w trudach społecznej służby.

W realizację tego przedsięwzięcia wkładamy również własne siły i środki, lecz nie jesteśmy w stanie pokryć wszystkich kosztów wykonania sztandaru oraz organizacji uroczystości jego wręczenia, pomimo pozyskanych już funduszy. Dlatego też liczymy na Państwa hojność, wierząc, że oprócz satysfakcji będzie to również wspaniała promocja pokazania Państwa dobrej woli i wsparcia szczytnego celu” – czytamy w piśmie przesłanym nam przez prezes OSP Ciechanów Annę Wodzyńska.

Datki można wpłacać na rachunek bankowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechanowie: 78 8213 0008 2001 0000 0127 0001 z dopiskiem „Na sztandar”.

Darczyńcy, którzy przekażą co najmniej tysiąc zł zostaną uhonorowani “złotymi gwoździami” wbitymi w drzewce sztandaru. – Nasz sztandar ma już trzy “wbite gwoździe” od naszych darczyńców, a są nimi: starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka – Rak; prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński i Bartosz Bąkowski, uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie, który połączył swój cenny czas, wiedzę i umiejętności w jedno i stworzył nam projekt sztandaru – informują ciechanowscy druhowie.


red
Fot. OSP Ciechanów