Widniej w Regiminie

Siedem lamp solarnych zostało zamontowanych w Regiminie.

Zadanie pod nazwą „Zakup oraz montaż lamp solarnych w m. Regimin” dofinansowane zostało ze środków własnych i ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” – informuje Urząd Gminy Regimin.

red

Fot. UG Regimin