Większość posłów przeciwko przymusowej relokacji imigrantów

Sześcioro posłów (z klubu Prawa i Sprawiedliwości) z okręgu wyborczego nr 16 płocko-ciechanowskiego poparło uchwałę Sejmu w sprawie forsowanych przez Komisję Europejską nowych zasad relokacji imigrantów. Troje (kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy) nie wzięło udziału w głosowaniu. Jeden (Koalicja Polska) wstrzymał się od głosu.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Sejmu: -”Posłowie w przyjętym podczas 77. posiedzenia Sejmu dokumencie ocenili, że propozycja wprowadzenia tzw. paktu migracyjnego i towarzyszące jej stanowisko Rady Unii Europejskiej stanowią „oczywiste nawiązanie do nieodpowiedzialnych propozycji przedstawianych podczas kryzysu migracyjnego w 2014 r. i 2015 r.”. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża stanowczy sprzeciw wobec próby wprowadzenia na poziomie Unii Europejskiej mechanizmów przymusowej relokacji nielegalnych migrantów na podstawie rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady ws. zarządzania azylem i migracją oraz ws. procedury azylowej w kształcie uzgodnionym przez Radę Unii Europejskiej 8 czerwca 2023 r., przy sprzeciwie Polski oraz Węgier”.

Za przyjęciem uchwały opowiedzieli się posłowie PiS: Anna Cicholska, Maciej Małecki,, Waldemar Olejniczak, Jacek Ozdoba, Rafał Romanowski i Maciej Wąsik. Wstrzymał się Piotr Zgorzelski – Koalicja Polska/Polskie Stronnictwo Ludowe, a udziału w głosowaniu nie nie wzięli: Arkadiusz Iwaniak – Lewica oraz Elżbieta Gapińska – Marcin Kierwiński – Koalicja Obywatelska/Platforma Obywatelska.

– „Wobec pojawiającej się po raz kolejny propozycji zmierzającej do narzucenia państwom członkowskim obowiązkowego przyjmowania nielegalnych migrantów lub zapłaty wysokich kar finansowych w przypadku odmowy, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że nadal aktualne pozostaje stanowisko Sejmu wyrażone w uchwałach 1 kwietnia i 21 października 2016 r.” – podkreślono. Jednocześnie Izba wyraziła brak aprobaty, aby państwo polskie „ponosiło koszty społeczne i finansowe błędnych decyzji innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej”. „Polityka >otwartych drzwi<, którą forsowały w ramach Unii Europejskiej Niemcy, łamiąc traktaty, okazała się fatalnym błędem. Jej negatywnym skutkiem są obecnie decyzje podejmowane na forum Rady Unii Europejskiej. Nie można powielać poprzednich złych decyzji z 2014 r. i 2015 r.” – zaakcentowali posłowie.

Sejm w uchwale podkreślił, że solidarność europejska “nie może mieć formy szantażu – uległość albo kara finansowa”. “Decyzje w tak ważnej sprawie nie mogą być podejmowane poza kontrolą państw członkowskich lub wbrew nim z ominięciem zasady jednomyślności” – dodano.

Jednocześnie zwrócono uwagę na fakt, że od momentu rosyjskiego ataku na Ukrainę do Polski wjechało ok. 7 mln uchodźców wojennych. „Do dzisiaj w naszym kraju pozostało ok. 1,5 mln z nich. W zaistniałej sytuacji próby dodatkowego obciążenia naszego kraju obowiązkiem przyjmowania nielegalnych imigrantów napływających do pozostałych państw członkowskich lub ustanowienia obowiązku zapłaty kar finansowych muszą budzić głęboki sprzeciw” – czytamy na www.sejm.gov.pl

Głosowało – 281  posłów.   Za – 242, przeciw – 5,  wstrzymało się – 34,  nie głosowało – 179

red

fot. sejm.gov.pl