WZAJEMNE HONOROWANIE BILETÓW KOLEI MAZOWIECKICH – KM W POCIĄGACH PKP INTERCITY

Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów spółki Koleje Mazowieckie – KM w pociągach spółki PKP Intercity oraz biletów spółki PKP Intercity w pociągach Kolei Mazowieckich – KM na całym obszarze kursowania Kolei Mazowieckich – KM. Honorowanie obowiązuje do odwołania.