11 marca – Dzień Sołtysa

Życzenia sołtysom ślą wszyscy. – Dziś Wasze święto. Jesteście najbliżej ludzi i to oni Was wybierają. Sprawowanie tej funkcji jest zaszczytem, ale i ogromnym zobowiązaniem wobec wyborców, Waszych najbliższych sąsiadów – napisał wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

– Zaangażowanie, ciężka praca i społecznikowskie zacięcie pozwalają Wam zjednoczyć ludzi wokół najważniejszych spraw dotyczących Waszej małej Ojczyzny. Mądrość, rozwaga i szacunek dla drugiego człowieka sprawiają, że sołectwa się rozwijają, tworząc miejsce przyjazne do pracy i wypoczynku. Tutaj nie ma anonimowości i problemy też są wspólne. Ich rozwiązanie zależy w dużym stopniu od liderów danej społeczności, od Was: Sołtysek i Sołtysów, a jest Was w Polsce ponad 40 tysięcy, w tym Panie stanowią ponad 30 procent – napisał wicepremier Kowalczyk.

Życzenia sołtysom złożyli także samorządowcy z powiatu ciechanowskiego, m.in. wójtowie: Sońska, Regimina, Opinogóry Górnej. – W dniu Waszego Święta, składamy Państwu serdeczne podziękowania za codzienną pracę oraz wsparcie Urzędu Gminy a także życzymy samych dobrych i pomyślnych dni w życiu każdego sołectw – napisał wójt gminy Sońsk Jarosław Muchowski.

red