19 nieprawidłowości przed szkołami w powiecie ciechanowskim

-Policjanci ciechanowskiej drogówki zakończyli lustracje dróg w rejonie szkół i placówek oświatowo-wychowawczych przed rozpoczęciem roku szkolnego. Przeprowadzili 48 kontroli na terenie powiatu ciechanowskiego, ujawniono 19 nieprawidłowości. To pierwszy krok przed rozpoczęciem działań „Bezpieczna droga do szkoły” – informuje oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie kom. Jolanta Bym.

Celem lustracji dróg było sprawdzenie zasadności istniejącego oznakowania z uwzględnieniem natężenia ruchu, ukształtowania terenu i geometrii drogi, przed „pierwszym szkolnym dzwonkiem”.

-Spostrzeżenia i uwagi policjantów dotyczące wadliwego oznakowania oraz złego stanu dróg, zostały ujęte w protokole pokontrolnym. Policjanci skierowali 6 wniosków z przeprowadzonej lustracji do zarządców dróg o pilne uzupełnienie stwierdzonych nieprawidłowości lub braków – jeszcze przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych – informuje kom. Bym.


Podczas kontroli ujawniono 19 nieprawidłowości dotyczących m. in. oznakowania pionowego i poziomego, zastosowania urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, widoczności znaków, oświetlenia dróg. Najczęściej brakowało znaków pionowych T-27 ( tzw. Agatka), D-6 ( przejście dla pieszych) A-17 (dzieci) czy też znaku poziomego P-10 ( przejście dla pieszych).

Tegoroczne działania prewencyjno-kontrolne pod kryptonimem „BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY”, których nadrzędnym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym, w rejonach szkół oraz drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w początkowym okresie nauki, po przerwie wakacyjnej, a tym samym ograniczenie liczby zdarzeń drogowych z udziałem najmłodszych, zostaną przeprowadzone w dniach 02 – 06 września. 

-Działania profilaktyczne mające na celu promowanie zasad bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w drodze do szkoły i podczas powrotu ze szkoły do domu, zostaną przeprowadzone w dniach 02 – 13 września – zapowiada kom. Jolanta Bym.

Fot. wikipedia.org