3…2…1… „Wakacje z WOT” wystartowały w 5. Mazowieckiej Brygadzie OT

„Wakacje z WOT” w 5. Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej zainaugurowały kolejną edycję 16-dniowego programu szkoleniowego. 1 lipca przygodę z 5MBOT rozpoczęło blisko 80 nowych kandydatów do służby.

Koniec roku szkolnego to czas odpoczynku od nauki, studiów, ale też idealny moment na poszukanie nowych kierunków rozwoju. 5 Mazowiecka Brygada OT organizując na terenie jednostki kolejną edycję projektu „Wakacje z WOT”, wyszła naprzeciw oczekiwaniom tym, którzy aktywnie chcą spędzić letnią przerwę w nauce.

Projekt wakacyjnego szkolenia będzie realizowany w dwóch terminach. Z dniem 1 lipca zainaugurowano „Wakacje z WOT” w 5 Mazowieckiej Brygadzie OT. Bramę koszar przekroczyli pierwsi ochotnicy, którzy postanowili podjąć wyzwanie i poczuć na własnej skórze jak wygląda wojsko. Swój udział w szkoleniu podstawowym uczestnicy motywują m.in. chęcią sprawdzenia własnych umiejętności, spełnieniem marzeń o służbie, chęcią poznania ludzi z pasją, których między terytorialsami nie brakuje. Ponadto argumentem, który wielokrotnie wybrzmiewał z ust przyszłych terytorialsów, jest sytuacja za naszą wschodnią granicą i świadomość, że dzięki przeszkoleniu w Wojskach Obrony Terytorialnej będą mieli realny wpływ na podniesienie potencjału obronnego kraju, a tym samym zyskają umiejętności, aby w razie potrzeby stanąć w obronie swoich najbliższych.

Tzw. szesnastka, czyli 16-dniowe szkolenie podstawowe jest adresowane do osób, dla których wojsko to całkowicie nieznany ląd. W tym czasie pod okiem instruktorów zrealizują program mający przygotować ich do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. Każdy dzień będzie wypełniony rozmaitymi ćwiczeniami, m.in. z posługiwania się bronią, elementów taktyki, łączności, topografii oraz pierwszej pomocy. Zwieńczeniem 16-dniowego wysiłku będzie egzamin sprawdzający w postaci tzw. pętli taktycznej oraz przysięga wojskowa.

Równolegle do „szesnastki” odbywa się 8-dniowe szkolenie wyrównawcze, skierowane do osób, które w przeszłości były już w strukturach wojskowych.

Na pełne wyszkolenie żołnierzy WOT składa się 3-letni cykl podzielony na etapy. Pierwszy rok to szkolenie indywidualne, drugi rok – szkolenie specjalistyczne i trzeci rok – szkolenie zgrywające. Wszystkie ww. są realizowane w dniach wolnych od pracy i nauki, tak, aby każdy żołnierz OT miał możliwość zbalansować życie cywilne i zawodowe ze służbą Ojczyźnie.

Wszyscy, którzy chcą wstąpić do WOT, powinni zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, wniosek o powołanie do służby można też złożyć elektronicznie przez platformę ePUAP.

Elżbieta OBRĘBSKA, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej