322,5 tys. ubezpieczonych obcokrajowców na Mazowszu

Liczba ubezpieczonych cudzoziemców polskie cały czas rośnie. W kraju na koniec 2023 roku było ich ponad 1 mln 127 tys., z czego 322,5 tys. w województwie mazowieckim.

– Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, że w województwie mazowieckim wciąż przybywa cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń. 31 grudnia 2023 roku było ich ponad 322,5 tys., co stanowi około 28 proc. wszystkich ubezpieczonych obcokrajowców w Polsce – informuje Wojciech Ściwiarski, rzecznik prasowy ZUS w województwie mazowieckim.

Odnotowany wzrost wskazuje, że obywatele innych państw nie mają problemu ze znalezieniem pracy u pracodawców w Polsce. Legalne zatrudnienie oraz opłacanie składek powoduje możliwość korzystania ze świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (m.in. emerytury, renty czy zasiłki chorobowe).

Pomimo, że w regionie są ubezpieczeni przedstawiciele ponad 160 narodowości to największą grupą legalnie pracujących cudzoziemców są obywatele Ukrainy. Według danych z 31 grudnia 2023 roku było ich 187 tys., czyli ponad połowę wszystkich obcokrajowców pracujących legalnie na Mazowszu. Następni, dużo mniej liczni byli Białorusini – 47,8 tys. i obywatele Indii – 8,3 tys.

Województwo mazowieckie nie jest jednolite pod względem rozmieszczenia ubezpieczonych spoza naszego kraju. Spośród ponad 322,5 tys. zgłoszeń do ubezpieczeń aż ponad 280 tys. pochodzi z warszawskich oddziałów ZUS. Według stanu na 31 grudnia 2023 roku w radomskim oddziale, który obejmuje zasięgiem południową część województwa było ponad 11 tys. ubezpieczonych obcokrajowców, w płockim ponad 15 tys. i w siedleckim również ponad 15 tys.

Cudzoziemcy posiadający określoną podstawę pobytu w Polsce mogą zakładać i prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, że mogą podejmować i prowadzić każdą dopuszczoną polskim prawem formę działalności gospodarczej. W kraju pod koniec ubiegłego roku było ponad 52 tys. cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą. Na Mazowszu działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2023 roku prowadziło prawie 17 tys. cudzoziemców. Najliczniejszą grupę stanowili obywatele Ukrainy (6,6 tys.) i Białorusi (4,7 tys.).