40-lecie kapłaństwa proboszcza ciechanowskiej Fary

W minioną niedzielę w ciechanowskiej parafii pw. św. Józefa (Fara) świętowano 40-lecie kapłaństwa proboszcza ks. kanonika Zbigniewa Adamkowskiego, dziekana dekanatu ciechanowskiego wschodniego.

Szacowny Jubilat ma 65 lat. Pochodzi z Mławy. Święcenia kapłańskie przyjął 7 czerwca 1982 r. w Płocku. Proboszczem ciechanowskiej parafii farnej jest od 19 lat. Wcześniej był proboszczem parafii pw. św. Józefa w Zakroczymiu.

Księdzu Jubilatowi życzmy zdrowia i pomyślności, a przede wszystkim jak najwięcej łask Bożych.

red
fot. FB Parafii pw. św. Józefa w Ciechanowie