60 nowych terytorialsów w szeregach 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

W minioną niedzielę 60 żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej złożyło przysięgę wojskową. Przez kolejne trzy lata będą szkolić się w pododdziałach brygady dyslokowanych w Ciechanowie, Komorowie, Siedlcach i Zegrzu Południowym.

Była to przysięga wojskowa ochotników, którzy 22 sierpnia rozpoczęli szkolenie podstawowe w szeregach mazowieckich terytorialsów. Ze względu na to, że szkolenie w większości trwało w czasie wakacji, przyciągnęło głównie uczniów i studentów, którzy skorzystali z ostatnich dni wakacji by sprawdzić się na poliginie. Wśród przysięgających aż 65 proc. stanowią osoby poniżej 25 roku życia. Przysięgę złożyło również 12 kobiet. Podczas uroczystości 6 żołnierzy zostało wyróżnionych za uzyskanie najlepszych wyników podczas szkolenia, natomiast szer. Kacper Cibor wygłosił krótkie przemówienie w imieniu przysięgających żołnierzy. 

Nowo zaprzysiężeni terytorialsi już za miesiąc rozpoczną szkolenia rotacyjne, które będą odbywać co najmniej jeden weekend w miesiącu. Pełen cykl szkolenia żołnierzy potrwa 3 lata. W pierwszym roku, czekają ich szkolenia indywidualne, drugi etap to szkolenia specjalistyczne w ramach konkretnej przypisanej do danego żołnierza specjalności, natomiast trzeci rok to szkolenie zgrywające pododdział. Po zakończeniu każdego rocznego etapu odbywać będą dwutygodniowe szkolenia poligonowe, tzw zintegrowane.

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza przez cały czas prowadzi rekrutację kandydatów do terytorialnej służby wojskowej. Ochotnicy mogą składać wnioski zarówno osobiście w swoich macierzystych Wojskowych Komendach Uzupełnień jak i przez Internet poprzez platformę ePUAP. Kolejne szkolenie podstawowe, dla osób nie mających dotąd styczności z wojskiem odbędzie się 13 listopada, tego samego dnia rozpocznie się także szkolenie wyrównawcze dla rezerwistów.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT