Akcja “Bezpieczny Niechroniony” w Ciechanowie

– Dziś w godz. 15.-17. wspólnie z miejskimi radnymi oraz z przedstawicielami WORD w Ciechanowie przeprowadzimy działania na ul. Sikorskiego i ul. Armii Krajowej – informuje dzisiaj (poniedziałek, 5 września) oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie nadkom. Jolanta Bym.

– Będziemy rozmawiać z pieszymi i rowerzystami o prawidłowym poruszaniu się po drogach zgodnym z przepisami ruchu drogowego. Na tych ulicach wyznaczone są ścieżki rowerowe, i to właśnie po nich powinni poruszać się rowerzyści, natomiast dla pieszych wyznaczony jest chodnik. Warto o tym pamiętać aby nie dochodziło do sytuacji niebezpiecznych i kolizyjnych – informuje nadkom. Jolanta Bym.

red