Bakterie coli tym razem w wodzie w gminie Regimin

727 mieszkańców z Jarlut Dużych, Jarlut Małych, Przybyszewa i Zeńboka w gminie Regimin może pić tylko przegotowaną wodę. W wodzie z ujęcia publicznego w Zeńboku ciechanowski Sanepid wykrył bakterie z grupy coli.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie stosowny komunikat ogłosiła 14 sierpnia. Bakterie z grupy coli wykryto w próbkach wody pobranych 5 i 12 sierpnia.

Woda z ujęcia Zeńbok jest warunkowo dopuszczona do spożycia, bo badania wykluczyły obecność w niej bakterii eserichia coli i enterokoków.

Komunikat Urzędu Gminy Regimin: https://regimin.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/158887/informacja_dla_mieszkancow_miejscowosci_jarluty_duze_jarluty_mal