Betlejemskie Światełko Pokoju w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie

– W jednostce ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie miało miejsce przekazanie przez przedstawiciela Związku Harcerstwa Polskiego symbolicznego Betlejemskiego Światełka Pokoju, które wręczone zostało na ręce dowódcy JRG mł. bryg. Piotra Kwasiborskiego – informuje oficer prasowy KP PSP kpt. Damian Kołpaczyński.

red

Fot. KP PSP w Ciechanowie