BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z NAUKI CZYTANIA

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zaprasza na bezpłatne zajęcia z nauki czytania. Zajęcia prowadzić będzie Marta Sosnowska (nauczyciel i logopeda). Pomogą one opanować sztukę czytania, ale też zachęcą do systematycznej pracy w domu. Spotkania organizowane będą dwa razy w miesiącu, a pierwsze już 12 września.