Bułgarska Silistra miastem partnerskim Ciechanowa

Umowę o współpracy podpisali prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński i burmistrz Silistry Julian Naydenow. – Wspólne projekty będą dotyczyły m.in. wymiany dzieci i młodzieży w obszarach edukacji, kultury i sportu – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska.

Ciechanów ma już miasta partnerskie: Meudon (Francja, od 1972 r.), Haldensleben (Niemcy, od 1992 r.), Chmielnicki (Ukraina, od 1997 r.), Brezno (Słowacja, od 2002 r.). Bułgarska Silistra to liczące 50 tys. miasto położone w Bułgarii nad Dunajem, przy granicy z Rumunią.

– Silistra to miasto partnerskie Chmielnickiego. Sięgająca ponad 26 lat regularna współpraca z tym ukraińskim miastem zaowocowała nawiązaniem relacji z Silistrą. Z wizytą były już tam dwukrotnie dzieci z Ciechanowa w ramach wymiany kulturalnej. My z kolei gościliśmy u nas młodych sportowców z Bułgarii. Będziemy tę kooperację kontynuować i poszerzać, aby mieszkańcy obu miast mogli czerpać z niej korzyści – podkreślił podczas uroczystego podpisania umowy partnerstwa prezydent Krzysztof Kosiński.

Partnerstwo miast obejmuje w szczególności wymiany edukacyjne dzieci i młodzieży, ale również współpracę w zakresie kultury i sportu. To też istotna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji lokalnej czy pomysłów na nowe inwestycje publiczne.

– To doniosły moment dla Silistry, bo zacieśniamy współpracę na poziomie lokalnym z Ciechanowem, który jest prawdziwie europejskim miastem. Otwieramy tym nowe możliwości dla naszych mieszkańców. Będąc tutaj, w Ciechanowie po raz kolejny obserwujemy jego dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Chętnie korzystamy z pomysłów na nowe inwestycje, rozwój zieleni, podpatrujemy też tutaj wykonane projekty społeczne – podkreślił burmistrz Silistry Julian Naydenow.

– W czerwcu ubiegłego roku Ciechanów był gospodarzem Jubileuszowego Forum Miast Partnerskich. Z okazji 50. rocznicy współpracy z Meudon, 30. rocznicy z Haldensleben i 20. z Breznem reprezentanci lokalnych samorządów zasadzili w Miejskim Parku Ojców im. W. Pikusa przy ul. Augustiańskiej drzewa. W 2022 r. przypadała też 25. Rocznica współpracy z Chmielnickim. Z powodu toczącej się wojny w Ukrainie Chmielnicki był reprezentowany przez mera Silistry – Juliana Najdenova. Wydarzenie towarzyszyło odsłonięcie nowych atrakcji w parku. W ramach forum w ratuszu odbyła się konferencja samorządowców – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – W ramach współpracy na płaszczyźnie kultury w lipcu 2023 r. reprezentacja Ciechanowa wystąpiła w Silistrze podczas XXV International Children’s Dance Festival “Tomorrow’s peace begins with today’s friendship”. Wyjazd dzieci, który dofinansował ratusz, miał na celu nie tylko udział w tanecznej rywalizacji, ale przede wszystkim umożliwił młodym ciechanowianom poznanie kultury Bułgarii. Młodzież z Silistry również gościła w Ciechanowie w ramach wymiany między miastami. W maju tego roku w Ciechanowie po raz pierwszy odbyły się Międzynarodowe Zawody Pływackie Miast Partnerskich. Na pływalni MOSiR wystartowało 100 sportowców z Chmielnickiego (Ukraina), Brezna (Słowacja), Silistry (Bułgaria), Lwowa (Ukraina) i Olity (Litwa).

red

Fot. UM Ciechanów