Burmistrz Glinojecka z absolutorium

Burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński otrzymał jednogłośnie absolutorium z wykonania budżetu za rok 2018.

Pozytywnie wykonanie budżetu oceniły komisja rewizyjna Rady Miejskiej oraz Regionalna Izba Obrachunkowa.

– Absolutorium oznacza, że wspólnie dalej budujemy naszą lokalną Ojczyznę. Wspólnie z radnymi, sołtysami, pracownikami jednostek i urzędu, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi oraz mieszkańcami. Przyjęta droga współpracy, dialogu i wzajemnego wsparcia wyznacza kierunki, w jakich podąża miasto i gmina Glinojeck. Dziękuję wszystkim, dzięki którym udało się zrealizować założenia budżetowe, wykonać inwestycje oraz poprawiać jakość codziennego życia. Przed nami kolejne wyzwania, a dzisiejsze głosowanie dotyczące udzielenia wotum zaufania pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. Dziękuję za energię, która jest w nas i którą się wzajemnie dzielimy pracując dla dobra wszystkich mieszkańców – powiedział burmistrz Łukasz Kapczyński podsumowując otrzymanie absolutorium.

W trakcie sesji Rady  m.in. odbyła się dyskusja na temat przygotowanego raportu o stanie gminy. W 2019 r. władze miast i gmin po raz pierwszy, muszą podczas sesji absolutoryjnych zaprezentować “raport o stanie gminy”. To nowy obowiązek samorządów, wprowadzony od bieżącej kadencji. Raport to 90 stron kompleksowego podsumowania. Raport jest obecnie prawnym wymogiem, ale też szansą przedstawienia mieszkańcom w jednym miejscu tego, co zostało zrealizowane i co jest podstawą dalszych zamierzeń.

Raport dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3081/wiadomosci/473159/files/raport_o_stanie_gminy.pdf

Fot. Tomasz Lewandowski/UM Glinojeck