Chemikalia w Woli Wodzyńskiej zaczynają wyciekać na zewnątrz

Przypomnijmy, że w marcu ponad 300 pojemników, tzw. małzerów z nieznaną substancją chemiczną zabezpieczyli w gminie Ojrzeń, na jednej z posesji w Woli Wodzyńskiej, policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

Jak informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie: ujawniono wtedy (7 marca) “łącznie: 328 zbiorników typu DPPL o poj. 1000 l, 24 palet z pojemnikami o poj. 20 l i 5 palet z beczkami o poj. 200 l, zawierających niezidentyfikowaną substancję”.

5 lipca inspektorzy ciechanowskiej delegatury WIOŚ współdziałając z pracownikami Urzędu Gminy w Ojrzeniu dokonali oględzin miejsca nielegalnego składowania odpadów.

– W wyniku oględzin (…) WIOŚ w Warszawie stwierdził niewielkie wycieki substancji na betonową posadzkę oraz wyczuwalny chemiczny zapach. Na skutek działania wysokiej temperatury część zbiorników uległa znacznemu odkształceniu, co w dalszej perspektywie może być przyczyną kolejnych wycieków zgromadzonych odpadów. Prawdopodobnie w wyniku naporu na środkową część północno-wschodniej ściany, jeden zbiornik typu DPPL przełamał gipsową strukturę ściany, wypadł na zewnątrz budynku hali oraz rozszczelnił się. Zawartość zbiornika wylała się na nieutwardzone podłoże wypalając roślinność na powierzchni około 4 m² – czytamy w informacji WIOŚ.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie zabezpieczyła doraźnie zbiorniki przed dalszym wyciekiem.

– W związku z zaistniałą sytuacją WIOŚ w Warszawie powiadomił Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie oraz wystosował do Wójta Gminy Ojrzeń pisemną rekomendację wskazującą na zasadność podjęcia przez ten organ działań, o których mowa w art. 26a ustawy o odpadach tj. konieczność niezwłocznego usunięcia odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Informację o poczynionych ustaleniach WIOŚ w Warszawie przekazał do RDOŚ – czytamy w komunikacie Inspektoratu. – WIOŚ w Warszawie będzie prowadził dalszy prewencyjny nadzór nad miejscem nielegalnego magazynowania odpadów.

Sprawę bada prokuratura.

red

Fot. WIOŚ w Warszawie