Chronić wodę, glebę i powietrze

30 rolników z powiatu ciechanowskiego wzięło udział w pierwszym szkoleniu w Starostwie Powiatowym.

– Tematem wiodącym spotkania było stosowanie dobrych praktyk rolniczych, mających na celu ochronę wód, gleb i powietrza przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez nawożenie oraz omówienie sposobów na ograniczanie zanieczyszczeń związkami azotu i fosforu emitowanych z gospodarstw – informuje Tomasz Podsiadlik, zastępca kierownika wydziału rolnictwa i środowiska Starostwa Powiatowego.

W szkoleniu przeprowadzonym przez pracowników Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – Oddział Poświętne wzięli udział także przedstawiciele służb ochrony środowiska oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. – To było pierwsze tego typu szkolenie, a starosta ciechanowski – Joanna Potocka Rak – zapowiedziała, iż szkolenia uwzględniające wieloaspektowe potrzeby rolników, odbywać się będą cyklicznie, z uwagi na zapotrzebowanie na ten rodzaj wsparcia – powiedział nam Tomasz Podsiadlik.

Fot. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie