Ciechanów. Jak załatwiać sprawy w Urzędzie Miasta wobec zagrożenia koronawirusem

W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy interesantów o załatwianie niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie. W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami. Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP.

Mieszkańcy Ciechanowa powinni ograniczyć kontakt z innymi osobami. Nie należy wykorzystywać czasu zwolnienia z pracy w związku z opieką nad dzieckiem do regulowania osobiście zaległych spraw urzędowych. Prosimy o uszanowanie zasad dla dobra wspólnego bezpieczeństwa i zdrowia, zarówno interesantów, jak i pracowników Urzędu. Sprawy zobowiązań urzędowych mogą być równie sprawnie załatwione zdalnie, urząd jest na to przygotowany – powiedział prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Urząd Miasta pracuje w dotychczasowych godzinach (8:00 – 16:00). Jednakże z uwagi na zalecenia higieniczne oraz w konsekwencji zamknięcia placówek edukacyjnych część pracowników korzysta z zaleceń wykonywania pracy zdalnej lub też jest na zwolnieniu z uwagi na konieczność zapewnienia opieki dzieciom.

Interesanci są proszeni o załatwianie niezbędnych spraw drogą elektroniczną lub telefoniczną. Wszystkie numery telefonów do Urzędu Miasta (w tym do poszczególnych wydziałów urzędu) dostępne są na stronie internetowej urzędu: https://www.umciechanow.pl/wydzialy_urzedu_miasta/ksiazka_adresowa_um_ciechanow. Można kontaktować się także telefonicznie z Biurem Podawczym.
Telefon do Biura Podawczego Urzędu: +48 (23) 674 92 00.
Adres e-mailowy Biura Podawczego Urzędu boi@umciechanow.pl

Rekomendowane są płatności bezgotówkowe z uwagi na kwestie higieny. Płatności z tytułu zobowiązań do Urzędu Miasta można regulować przelewami. Numery kont bankowych Urzędu Miasta dostępne są na stronie: https://www.umciechanow.pl/samorzad/konto_i_dane_teleadresowe
NUMER KONTA BANKOWEGO 81 1600 1462 1837 0686 3000 0001
NUMER KONTA BANKOWEGO OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI 43 1600 1462 1837 0686 3000 0006

Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę ePUAP.

W najpilniejszych przypadkach, o ile sprawa nie będzie mogła być załatwiona zdalnie, dla mieszkańców dostępne będzie okienko obsługi interesanta w budynku przy ul. Wodnej 1. Z kolei przy ul. Wodnej 1 nie będzie czynna kasa.

Płatności, których mieszkańcy nie mogą dokonać przelewami mogą być wykonane w jednej z dwóch kas, które zostały uruchomione w budynku głównym ratusza.

Apelujemy o stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych.

Na chwilę obecną w Ciechanowie nie stwierdzono przypadków koronawirusa. W przypadku wydania przez służby sanitarne dodatkowych zaleceń, bądź decyzji – niezwłocznie będą wdrażane środki do ich realizacji, a mieszkańcy miasta informowani o stosownych zaleceniach.

Paulina Rybczyńska, Rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ciechanów