Ciechanów pomaga przedsiębiorcom

Odroczenie podatku od nieruchomości, środków transportu, zwolnienie z czynszów, zawieszenie opłat za letnie ogródki – miasto Ciechanów z pomocą dla ciechanowskich przedsiębiorców w związku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego.

Miasto, w ramach ograniczonych prawnie możliwości, wprowadza rozwiązania pomocowe dla ciechanowskich przedsiębiorców wobec obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego.

-Lokalni mali i średni przedsiębiorcy będą mogli na wniosek skorzystać z odroczenia płatności podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportu od marca do maja włącznie lub rozłożenia tych podatków na raty. Odsetki od zaległości będą mogły być umarzane na wniosek – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. -Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, będą zwolnieni z czynszów za ten okres. Zawieszone zostanie też na trzy miesiące pobieranie opłaty za zajęcie terenu, na którym działa ogródek letni.

Fot. UM Ciechanów