Ciechanów. Remont chodnika na ul. 3. Maja

Jeszcze kilka dni potrwa wymiana chodnika na ul. 3. Maja, na odcinku między skrzyżowaniem z ul. Tatarską, a mostem 3. Maja.

– Naprawa nawierzchni chodnika wraz z przestawieniem krawężników jest wykonywana w ramach zawartej w lutym tego roku z firmą DEL-BRUK umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni utwardzonych – remonty chodników na terenie miasta. Przewidujemy, że roboty zostaną zakończone do 08.09.2023 r. Ich zakres obejmuje wymianę nawierzchni chodnika tylko po jednej stronie ulicy – poinformowała nas rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Po przeciwnej stronie drogi wykonany został remont cząstkowy chodnika na wysokości zejścia do parku. Remont wykonywany jest w ramach bieżącego utrzymania i jego koszt zostanie określony kosztorysem powykonawczym.

red

Fot. Marek Szyperski