Ciechanów. Szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla Kół Gospodyń Wiejskich odbyło się w ciechanowskim Starostwie Powiatowym.

W programie spotkania, w którym wzięła udział poseł Anna Cicholska (PiS) znalazły się m.in.: możliwości dofinansowania i pozyskiwania funduszy na działalność KGW, prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów, terminy rozliczeń, omówienie zagadnień związanych z działalnością Kół.

Red

Fot. Marek Szyperski